Trang chủ Tư Vấn Tư vấn: Thuê người làm ngắn hạn và nghĩa vụ nộp thuế

Tư vấn: Thuê người làm ngắn hạn và nghĩa vụ nộp thuế

184

Một hình thức thuê người làm được các doanh nghiệp Việt Nam rất ưa chuộng là Thỏa thuận gia công (Dohoda o provedení práce), hình thức thuê người làm không quá 300 giờ một năm, vẫn thường được gọi một cách dân dã là “thuê brigáda”. Nguyên nhân chính là dạng quan hệ lao động này đơn giản nhất. Nhưng đại đa số các doanh nghiệp lại cho rằng nó đơn giản đến mức “chả phải nộp gì cả”. Tất nhiên chừng nào chưa bị kiểm tra, chưa ai biết đến việc này thì đúng là chả phải nộp gì. Nhưng nếu muốn làm cho đúng luật thì ta cần phải hiểu rằng sự việc không đơn giản quá mức như vậy.

bauer-prodejnaTrước hết chúng ta cần phải hiểu rõ một điều rằng lương trả cho người làm thuê là thu nhập của họ, mà đã là thu nhập thì sẽ phải nộp thuế thu nhập (daň z příjmů). Doanh nghiệp khai thuế thu nhập mỗi năm một lần, nhưng với người làm thuê thì thuế thu nhập bị trừ trực tiếp vào từng khoản tiền lương được nhận.

Hãy ví dụ bạn thuê một người làm với mức lương 100 cua-ron/giờ, và trong tháng vừa rồi người đó làm cho bạn được 20 giờ. Như vậy lương của người này sẽ là 20 x 100 = 2.000 cua-ron. Nhưng bạn không đưa cho người đó 2.000 cua-ron, vì đó là lương thô (hrubá mzda), chưa phải là lương thực lĩnh (čistá mzda). Với cương vị là người chủ lao động, bạn phải giữ lại 15% số tiền này, tức là 300 cua-ron, để nộp cho sở thuế. Đây sẽ là thuế thu nhập, với thuế suất 15%, đánh vào tiền lương của người làm thuê. Bạn sẽ chỉ đưa cho người làm thuê số tiền là 2.000 – 300 = 1.700 cua-ron mà thôi.

Số tiền 300 cua-ron nói trên bạn phải nộp cho sở thuế, với mã số đầu (předčíslí) của tài khoản nhà băng là 7720-, tức là nếu bạn là doanh nghiệp ở Praha thì số tiền nói trên phải được nộp vào tài khoản 7720-7628031/0710. Mã tham chiếu (variabilní symbol) là mã số thuế (DIČ) của bạn. Và để nộp được dạng thuế thu nhập này của người làm thuê thì trước đó bạn phải đăng ký với sở thuế để trả cái gọi là “Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně” (tạm gọi là Thuế khấu trừ theo thuế suất đặc biệt).

Hạn nộp khoản thuế nói trên là đến hết tháng sau của tháng được trả lương, tức là nếu khoản tiền 1.700 cua-ron nói trên là lương thực lĩnh cho tháng 5 thì khoản tiền 300 cua-ron phải được nộp vào tài khoản của sở thuế cho đến ngày 30.6.

Các khoản lương và thuế khấu trừ nói trên tất nhiên phải được đưa vào kế toán và đến đầu năm sau bạn còn phải nộp cho sở thuế một bản tổng kết các khoản thuế khấu trừ đã trả trong năm trước đó.

Bình luận bằng Facebook