Trang chủ Séc Người Séc sẽ có quyền dùng vũ khí để bảo vệ tổ...

Người Séc sẽ có quyền dùng vũ khí để bảo vệ tổ quốc

70
Ảnh: Internet

Ngày 28 tháng Sáu 2017 Quốc hội Cộng hòa với 139 phiếu thuận đã thông qua luật về Hiến pháp, theo đó bảo đảm quyền cho công dân sở hữu vũ khí được sử dụng trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Luật còn phải được Thượng nghị viện biểu quyết.

Trong Quốc hội với sự có mặt của 168 đại biểu đã có 139 người biểu quyết tán thành sửa đổi luật về Hiến pháp và chín phiếu chống. Để sửa đổi luật về Hiến pháp cần tối thiểu 120 phiếu ủng hộ. Động cơ để các dân biểu Séc soạn thảo lại luật Hiến pháp là cả phản ứng với qui định của EU, thắt chặt điều kiện sở hữu vũ khí.

“Hãy chỉ cho tôi thấy một hành động khủng bố duy nhất nào trên lãnh thổ châu Âu, gây ra bởi vũ khí sở hữu hợp pháp. Chúng tôi không muốn vũ trang cho nhân dân trong thời điểm, khi mà tình hình an ninh ở châu Âu xấu đi,” bộ trưởng Nội vụ Milan Chovanec giải trình trước Quốc hội lý do đề xuất sửa đổi luật.

“Sẽ không có chuyện phân phát vũ khí hay những điều tương tự,” chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc hội Roman Váňa bổ xung và nhấn mạnh: “Cộng hòa Séc là quốc gia an toàn thứ sáu trên thế giới. Và chúng tôi muốn điều đó được duy trì.”

“Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ tăng cường thêm an ninh cho nhân dân CH Séc. Chúng ta có thể đương đầu lại với qui định vô lý của châu Âu, mặc dù tự thân luật này không giải quyết được gì,” Roman Váňa tuyên bố. Roman Váňa cùng với Milan Chovanec (ČSSD), Bronislav Schwarz (ANO), Jana Černochová (ODS), Zuzka Bebará Rujbrová (KSČM) và một số dân biểu từ tất cả các đảng phái khác đã đệ trình dự thảo sửa đổi luật Hiến pháp này.

Sửa đổi luật Hiến pháp chỉ bổ xung thêm dòng ngắn ngủi, theo đó công dân Séc sở hữu vũ khí hợp pháp trong tình huống an ninh quốc gia bị đe dọa có quyền sử dụng vũ khí của mình, kể cả khi an ninh cá nhân không bị đe dọa trực tiếp. Theo luật hiện hành, công dân sở hữu vũ khí hợp pháp chỉ có quyền sử dụng để tự vệ trong tình huống tính mạng và tài sản của mình bị đe dọa trực tiếp.

Bình luận bằng Facebook