Tin tức về EET - Quản lý doanh thu trực tuyến

Số lượng công ty ở Séc có chủ sở hữu người Việt tăng đột...

Theo dữ liệu của công ty cố vấn Bisnode, trong vòng mười hai tháng qua diễn ra chiều hướng tăng đột biến số lượng...

Giá cả tại Séc âm thầm leo thang

Giá cả thực phẩm và dịch vụ tại Cộng hòa Séc vẫn tiếp tục âm thầm leo thang và chắc chắn sẽ tòn tiếp...

Tổng cục Thuế Séc: EET góp phần tăng thống kê doanh thu

Giám đốc Tổng cục Thuế CH Séc Martin Janeček và nữ thứ trưởng Tài chính Alena Schillerová cùng khẳng định rằng hệ thống quản...

Đa số người Séc cho rằng bị thiệt hại vì EET

Theo khảo sát của trung tâm Staffino với 1900 người, tổng cộng 56 phần trăm người mua hàng cho rằng, áp dụng hệ thống...

Đóng góp của EET cho ngân sách nhà nước Séc

Chuyên viên kinh tế Jaroslav Ungerman trên Tạp chí Argument vừa có bài phân tích đánh giá hệ thống quản lý doanh thu trực...

Theo dòng sự kiện

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2016 chế độ EET sẽ áp dụng với nhóm Dịch vụ nhà nghỉ, Dịch vụ nhà hàng và quán ăn.


Từ ngày 01 tháng 03 năm 2017 sẽ áp dụng với nhóm Bán lẻ và bán sỉ .


Trong giai đoạn thứ ba, từ tháng thứ 15 sau khi thi hành Luật (01. 03. 2018), các doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh khác sẽ tham gia, ví dụ: các ngành nghề tự do, giao thông vận tải và nông nghiệp, ngoại trừ những nhóm thuộc giai đoạn thứ tư.


Từ tháng thứ 18 sau khi thi ban hành Luật (01. 06. 2018) những nhóm cuối cùng tham gia là những nhóm ngành nghề thủ công và các hoạt động sản xuất: Giai đoạn thứ tư, ví dụ về các ngành nghề hoạt động khác nhau cho mỗi nhóm CZ-NACE và thông tin mô tả chi tiết về từng nhóm có trong tài liệu của Cục thống kê Séc.


30.03.2016

Tổng thống Zeman đã đặt bút phê duyệt dự luật quản lý doanh thu trực tuyến.


16.03.2016

Dự luật quản lý doanh thu điện tử đã được thượng viên thông qua