Tin tức về EET - Quản lý

Séc: Một nhà cung cấp trang bị EET lớn đã phá sản. Và sẽ...

Công ty E.E.T.One đã tuyên bố vỡ nợ và đang làm thủ tục chuyển khách hàng của mình sang các công ty cạnh tranh....

Séc: Andrej Babiš muốn sửa EET như thế nào

Ngày 29 tháng Sáu 2017 phong trào ANO của cựu bộ trưởng Tài chính công bố chương trình vận động tranh cử...

Séc: EET chắc chắn sẽ thay đổi sau bầu cử

Là sản phẩm của chính mình, nhưng nay các đảng trong liên minh cầm quyền càng gần đến bầu cử càng tỏ rõ thái...

Số lượng công ty ở Séc có chủ sở hữu người Việt tăng đột...

Theo dữ liệu của công ty cố vấn Bisnode, trong vòng mười hai tháng qua diễn ra chiều hướng tăng đột biến số lượng...

Giá cả tại Séc âm thầm leo thang

Giá cả thực phẩm và dịch vụ tại Cộng hòa vẫn tiếp tục âm thầm leo thang và chắc chắn sẽ tòn tiếp...

Theo dòng sự kiện

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2016 chế độ EET sẽ áp dụng với nhóm Dịch vụ nhà nghỉ, Dịch vụ nhà hàng và quán ăn.


Từ ngày 01 tháng 03 năm 2017 sẽ áp dụng với nhóm Bán lẻ và bán sỉ .


Trong giai đoạn thứ ba, từ tháng thứ 15 sau khi thi hành Luật (01. 03. 2018), các doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh khác sẽ tham gia, ví dụ: các ngành nghề tự do, giao thông vận tải và nông nghiệp, ngoại trừ những nhóm thuộc giai đoạn thứ tư.


Từ tháng thứ 18 sau khi thi ban hành Luật (01. 06. 2018) những nhóm cuối cùng tham gia là những nhóm ngành nghề thủ công và các hoạt động sản xuất: Giai đoạn thứ tư, ví dụ về các ngành nghề hoạt động khác nhau cho mỗi nhóm CZ-NACE và thông tin mô tả chi tiết về từng nhóm có trong tài liệu của Cục thống kê Séc.


30.03.2016

Tổng thống Zeman đã đặt bút phê duyệt dự luật quản lý doanh thu trực tuyến.


16.03.2016

Dự luật quản lý doanh thu điện tử đã được thượng viên thông qua