Trang chủ Séc Chính phủ Séc phê chuẩn thị thực đầu tư

Chính phủ Séc phê chuẩn thị thực đầu tư

108
Ảnh: Internet

Ngày 10 tháng Bẩy 2017 chính phủ Cộng hòa đã phê chuẩn đề xuất của bộ Công- Thương, áp dụng qui chế cư trú đầu tư cho người nước ngoài từ các quốc gia thứ ba nếu quyết định đầu tư vào từ 75 triệu korun và đồng thời tạo ra tối thiểu 20 chỗ làm. Qui chế này sẽ áp dụng đồng thời khi luật mới về cư trú của người nước ngoài có hiệu lực.

Bộ Ngoại giao và Nội vụ là hai cơ quan chức năng xử lý hồ sơ đơn đề nghị cấp giấy phép cư trú dài hạn vì mục đích đầu tư. Trước khi quyết định cấp và gia hạn giấy phép này, bộ Nội vụ sẽ yêu cầu bộ Công- Thương thẩm định, xem:

-Khả năng thực thi dự án đầu tư có đáng tin cậy, thuyết phục và đầu tư có mang lại ý nghĩa cho nhà nước, tỉnh hay địa phương nơi đầu tư.

-Là đầu tư lớn.

-Nếu người nước ngoài đề nghị cấp giấy phép cư trú đầu tư với danh nghĩa đồng sở hữu, nhân viên quản lý hay thành viên tổ chức quản lý điều hành công ty, thì hoạt động của người nước ngoài đó phải có ảnh hưởng quyết định tới hoạt động kinh doanh của công ty, và

-Cổ phần của người đó trong công ty phải chiếm tỉ lệ tối thiểu theo mức ấn định của chính phủ (tối thiểu 30 phần trăm).

Hơn nữa, dự án đầu tư không được gây hậu quả xã hội, nhất là tới những nhóm công dân đặc thù, những người nghèo, tàn tật và thành viên các sắc tộc thiểu số. Không được gây bất kỳ hậu quả nào tới môi trường, bình đẳng giới tính và cả an ninh quốc gia.

Để đưa ra đề xuất áp dụng qui chế cư trú dài hạn vì mục đích kinh doanh, Cộng hòa Séc đã xem xét đánh giá các mô hình thu hút đầu tư mà các nước trên thế giới đã áp dụng. Ví dụ:

Hungary với mô hình “Không gian Atlantic” cấp phép cư trú cho cá nhân và công ty đã tồn tại ít nhất 5 năm và có vốn giá trị tối thiểu 250 nghìn EUR, nếu quyết định đầu tư vào Hungary tối thiểu 250 nghìn EUR. Chương trình thị thực đầu tư của Đức đưa ra điều kiện đầu tư tối thiểu 1 triệu EUR và tạo ít nhất 10 chỗ làm mới. Qua chương trình Tier 1, người ngoại quốc có thể nhận được thị thực đầu tư ở Vương quốc Anh nếu sở hữu tài sản tối thiểu 2 triệu Bảng Anh (trong đó có 1 triệu Bảng tiền mặt) và đầu tư tối thiểu vào Anh 750 nghìn Bảng. Trong hồ sơ đề nghị cấp thị thực đầu tư, người nước ngoài phải thể hiện ý định muốn định cư tại Anh quốc. Chương trình thị thực đầu tư của Hà Lan đặt điều kiện mức tối thiểu 27 nghìn EUR và người đầu tư phải dưới 65 tuổi và nếu là doanh nhân phải sở hữu tối thiểu 20 phần trăm cổ phần công ty. Pháp có chương trình Talent Passport residence permit, cấp phép cư trú tối đa 4 năm. Thời hạn giấy phép cư trú này là linh hoạt, phụ thuộc vào tính chất và thời gian kế hoạch đầu tư. Mức đầu tư tối thiểu 300 nghìn EUR và nhà đầu tư phải thực hiện trực tiếp hay thông qua công ty mà mình có sở hữu ít nhất 30 phần trăm.

Chương trình giấy phép cư trú đầu tư của CH Séc thực hiện trên cơ sở Nghị định chính phủ, mà sẽ có hiệu lực đồng thời với luật mới về cư trú của người ngoại quốc, mà như đã biết vừa được Quốc hội biểu quyết lại sau khi bị Thượng viện bác bỏ. Luật ngoại kiều mới này nay chỉ còn chờ chữ ký phê chuẩn của tổng thống và sẽ có hiệu lực thực thi sau 15 ngày kể từ khi được công bố trong Tập các điều luật.

Bình luận bằng Facebook